پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هویت برندگان لاتاری تاریخی آمریکا هنوز نامعلوم است

هویت ِ سه برنده ِ بخت آزمایی ِ 656 میلیون دلاری ِ آمریکا، هنوز معلوم نیست. صاحبان ی بلیت‌های برنده برای گرفتن جایزه پا پیش نگذاشته‌اند. در ساعتهای قبل از بخت آزمایی، آمریکایی‌ها دقیقه ای یک میلیون دلار بلیت خریدند.

گزارش راجش مرچندانی را می بینیم.