پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عید پاک و پیوندهای سیاسی در نقاط مختلف جهان

در گوشه و کنار جهان امروز مسیحیان عید پاک را جشن گرفتند. روزی که مسیحیان معتقدند مسیح مصلوب، به پا خواست و به رستاخیز رفت. نگین شیرآقایی در گزارشش نگاهی دارد به برگزاری این جشن در نقاط مختلف جهان که با حوادث سیاسی هم پیوند خورده است.