پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تدارکات آزمایش موشکی کره شمالی کامل می‌شود

کره شمالی می گوید تدارکات برای پرتاب موشکی که قرار است ماهواره ای را در مدار زمین قرار دهد، امروز کامل می شود. به گفته مقام های کره شمالی این اقدام در چارچوب برنامه های فضایی است اما امریکا و متحدانش می گویند کره شمالی دنبال توسعه برنامه هسته ای اش است. مهین شفائی گزارش می دهد.