پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آوارگان درگیری های ارتش پاکستان با اسلامگراها

درگیری ارتش پاکستان با اسلامگراهای مسلح در منطقه قبیله‌ای خیبر حدود ۲۰ هزار نفر را آواره کرده است. سازمان ملل متحد می‌گوید روزانه صدها خانوار مهاجرت می کنند. هارون نجفی زاده از اردوگاه مهاجران جلوزی در شمال غرب پاکستان گزارش می دهد.