پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سوریه در پایان ضرب الاجل کوفی عنان

مهلت بین المللی برای خروج ارتش از شهرهای سوریه امروز تمام می شود. اما ناآرامی ها کمتر نشده. کوفی عنان دو روز دیگر به سوری ها فرصت داده تا بدون قید و شرط آتش بس کنند. اما وزیر خارجه سوریه در مسکو گفته تا سلاح و جنگجو از خارج وارد شود، وضع همین است که هست. امشب خواهیم دید که کوفی عنان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه، در مرحله بعدی چه می کند و چه سناریوهایی برای خروج از بحران سوریه قابل تصور است.گزارش از مجید خیام.