انصراف ریک سنتروم و تبعات آن برای حزب جمهوری خواه

ریک سنتروم حق نشر عکس Getty
Image caption ریک سنتروم از رقابت های درون حزبی جمهوری خواهان کناره گیری کرد

کناره گیری ریک سنتروم از رقابت های درون حزبی جمهوری خواهان واقعیتی را آشکار کرده که برای مردم آمریکا تقریبا از حدود یک ماه قبل روشن بود: اینکه کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور، میت رامنی خواهد بود.

از آغاز این رقابت های درون حزبی، ستاره اقبال آقای سنتروم در واقع از حدود سه ماه پیش درخشان شد، پس از آنکه بر خلاف پیشبینی ها موفق شد در انتخابات درون حزبی ایالت کلیدی آیووا پیروزی را از آن خود کند.

تا مدتی پس از آن نیز آقای سنتروم موفق شد نگذارد فاصله اش از میت رامنی، کاندیدای پیشتاز این رقابت ها خیلی زیاد شود.

اما با هر پیروزی آقای رامنی، فضای ریک سنتروم برای ادامه راه تنگ تر و فشار شاکله حزب جمهوری خواه برای کناره گیری او بیشتر شد.

پیروزی در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در ایالت پنسیلوانیا آخرین امید آقای سنتروم برای باقی ماندن در دور رقابت ها محسوب می شد.

اما در حالی که تنها دو هفته تا انتخابات پنسیلوانیا باقیست، تازه ترین نظر سنجی ها از افزایش سریع محبوبیت میت رامنی در این ایالت خبر می دهند، ارزیابی هایی که احتمالا در تصمیم آقای سنتروم به کناره گیری نقش مهمی داشته است.

محافظه کاری اجتماعی پر رنگ و تاکید زیاد بر ارزشهای مذهبی کاتولیک، آقای سنتروم را نزد محافظه کاران مذهبی آمریکا عزیز کرده بود. این گروه در مجموع حامیان حزب جمهوری خواه، گروهی کلیدی محسوب می شوند.

اما حامیان ثروتمند شاکله حزب که میانه رو ها و مستقل ها را هم در برمی گیرد، آقای رامنی را به او ترجیح می دهد.

بسیاری در رده های بالای حزب جمهوری خواه بیم داشتند که کاندیداتوری آقای سنتروم برای ریاست جمهوری، حزب جمهوری خواه را در انتخابات نوامبر با شکستی تاریخی مواجه کند.

با خروج آقای سنتروم از میدان رقابت ها باید دید آیا هواداران او، بویژه محافظه کاران مذهبی به اردوگاه آقای رامنی خواهند پیوست یا خیر.

اگر در ماه نوامبر این جناح به پای صندوق های رای نروند، پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری تقریبا محال خواهد بود.

مطالب مرتبط