پرداخت غرامت يک ميليارد دلاری دولت آمريکا به سرخپوستان

اريک هولدر دادستان کل کشور حق نشر عکس Getty
Image caption اريک هولدر، دادستان کل آمريکامی گويد پرداخت اين غرامتها به جدال ديرينه بين دولت آمريکا و سرخپوستان پايان خواهد داد

مقامهای آمریکایی قبول کرده اند که بیش از یک میلیارد دلار به ۴۱ قبیله سرخ پوستان بپردازند و یک رشته شکایات قانونی دیرینه را حل و فصل کنند.

این جدالها بر سر سوء مدیریت دولت آمریکا از چند منبع طبیعی و زمين متعلق به سرخپوستان آغاز شد و حدود ۲۲ ماه پیش مذاکرات برای تسویه حساب انجام گرفت.

این شکایات به صد سال قبل بر می گردد، یعنی زمانی که زمینهای سرخپوستان به شرکتهای سفید پوستان داده شده بود.

وزارت کشور آمریکا ۲۲.۶ میلیون هکتار زمین سرخپوستان را مدیریت می کند و بیش از صد هزار قرار داد اجاره برای مزرعه داری، ساخت خانه و استخراج نفت بر این زمینها وضع کرده است.

شکایت کنندگان معتقدند که دولت آمریکا غرامت استفاده از این زمینها را نپرداخته است.

اریک هولدر، دادستان کل می گوید:"این تسویه حسابها منصفانه ، شکایات تاریخی بر سر حسابداری و مدیریت سرمایه این قبایل که سالها باعث اختلاف بین این قبایل و دولت آمریکا بوده است را حل می کند."

در بیانیه ای دولت آمریکا موافقت بر سر پرداخت یک میلیارد دلار را "مرحله ای مهم برای بهبود بخشیدن به روابط دولت آمریکا و سرخپوستان" توصیف می کند.

"جدال طولانی"

این تسویه حساب همچنین از شکایات قانونی آینده خواهد کاست.

جدال بر سر زمین های سرخپوستان به سال ۱۸۸۷ بر می گردد. درآن سال دولت آمریکا قانونی وضع کرد که به هر خانواده در ازای اجاره زمین آنها، مبلغی تعلق گیرد.

اما صدها هزار سرخپوست آمریکایی هیچگاه پولی دریافت نکردند.

در سال ۲۰۰۹، دولت آمریکا موافقت کرد تا سه میلیارد و چهارصد میلیون دلار به سرخپوستان بپردازد.

مطالب مرتبط