پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ذات اسلام

چه صفتی برازندهٔ اسلام و بیان ذات آن است؟ ذات اسلام را در چه چیز باید جستجو کرد؟ آیا ادیان، از جمله اسلام، ذاتی ثابت دارند؟

در شهری که اوین و کهریزک دارد، می‌توان نماز خواند؟ حتما می‌پرسید منظور از این سوال چیست؟ آیا می‌توان اوین و کهریزک را با بنیان و ذات اسلام مربوط دانست؟ ذات اسلام چیست؟ چه صفتی برازندهٔ اسلام و بیان ذات آن است؟ رحمانی؟ انقلابی؟ ناب محمدی؟ انکار اینکه بین اوین و اسلام رابطه‌ای هست بر این نظر استوار است که ذات اسلام رحمانی است. در این نگاه، ذات اسلام ثابت است و نامتغیر و بخش اعظم آنچه که در طول تاریخ به نام اسلام نوشته شده فرعی است و رفتنی. اگر چنین است راه فهم ذات دین چیست؟ اگر تاریخ دین نمی‌تواند ما را به ذات آن راه ببرد چه چیز می‌تواند؟ ولی چرا باید تاریخ اسلام را فقط در اوین و کهریزک جستجو کرد؟ مگر اسلام مادران ما بخشی از تاریخ این دین نیست؟ مگر اسلام میلیارد‌ها نفر که از آن‌ها چیزی نمی‌دانیم به این دلیل که آزارشان به ما و به اطرافیانشان نرسیده، بخشی از تاریخ اسلام یا ذات اسلام نیست؟ در یک کلام آیا ادیان از جمله اسلام ذاتی دارند و اگر دارند ذات اسلام را در کجا باید جستجو کرد؟ این سوال‌ها را با مهمان‌های این هفتهٔ پرگار در میان می‌گذاریم.

در پنل اول محمود صدری استاد دانشگاه در رشته جامعه‌شناسی و محمد رضا نیکفر پژوهشگر فلسفه، به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم میثم ارشدی و امین آذربادگان پاسخ می‌دهند.