هشدار اتحادیه ژورنالیستان به خبرنگاران

اکبر ستار حق نشر عکس BBC World Service
Image caption به گفته آقای ستار، در ظرف یک سال اخیر، ۱۲ مورد استفاده برخی از خبرنگاران از شهادت‌نامه اتحادیه ژورنالیستان با مقاصد غرضناک در نواحی اشت و فیض‌‌آباد، شهرهای خجند و دوشنبه و مناطق دیگر تاجیکستان ثبت شده است

اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان از اعضای این نهاد خواسته است، از شهادت‌نامه عضویت برای برآورده ساختن غرض یا منافع شخصی استفاده نکنند.

در بیانیه این سازمان که روز پنج‌شنبه‌ ۱۲ آوریل منتشر گردیده است، هشدار داده شده است، روزنامه‌نگاری که به همچنین عملی دست می‌زند، از صفوف اتحادیه ژورنالیستان اخراج خواهد شد.

اکبر ستار، رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان، به بی‌بی‌سی گفت، افزایش موارد فراوان سوءاستفاده از شهادتنامه عضویت این سازمان و شیکایات زیاد نمایندگان نهادهای دولتی و مستقل، اتحادیه ژورنالیستان را به اتخاذ اقدامات سخت‌گیرانه وادار کرده است.

به گفته آقای ستار، در ظرف یک سال اخیر، ۱۲ مورد استفاده برخی از روزنامه‌نگاران از شهادت‌نامه اتحادیه ژورنالیستان با مقاصد غرضناک در نواحی اشت و فیض‌‌آباد، شهرهای خجند و دوشنبه و مناطق دیگر تاجیکستان ثبت شده است.

ولی او از بردن اسامی این روزنامه‌نگاران و جزئیات موارد سوءاستفاده از شهادت‌نامه اتحادیه ژورنالیستان خودداری کرد.

رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان تأکید کرد، طبق آیین‌‌نامه این سازمان، روزنامه‌نگاران به هنگام معرفی خود باید به محل کارشان استناد کنند، نه به اتحادیه ژورنالیستان.

ظفر صوفی، سردبیر “آزادگان”، یک نشریه مستقل چاپ دوشنبه، از این اقدام اتحادیه ژورنالیستان پشتبانی کرده و گفت، سوءاستفاده از سند ژورنالیستی به تمایل خطرناکی مبدل شده و می‌تواند به اعتبار تخصص روزنامه‌نگاری لطمه جدی وارد کند.

آقای صوفی به عنوان مثال از حادثه‌ای در شهر خجند ولایت سغد یادآور شد که در اوایل سال جاری اتفاق افتاده و افرادی از شهادت‌نامه اتحادیه ژورنالیستان به غرض طمع‌جویی استفاده کرده‌اند.

وقتی، بر اساس شیکایات کارمندان نهاد دولتی، این افراد از جانب کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان دستگیر شدند، روشن شده است که آن‌ها در هیچ نشریه یا نهاد ژورنالیستی فعالیت نداشته و شهادت‌نامه ژورنالیستی را از راه‌های غیرقانونی به دست آورده‌اند.

به اعتقاد قرانشاه شریف‌زاده، رهبر سازمان مستقل “ژورنلیست” در تاجیکستان، در سال‌های نابسامانی‌ها در این کشور در دهه ۱۹۹۰ “عده‌ای از افراد نالایق و تصادفی به صفوف اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان راه یافته و از نفوذ این سازمان برای غرض‌های شخصی خود استفاده می‌کنند.”

همچنین، آقای شریف‌زاده بروز چنین وضع نامطلوب در محافل روزنامه‌نگاری را به فعال نبودن سازمان‌های اولیه اتحادیه ژورنالیستان در مناطق تاجیکستان مربوط خواند.

ضمناً، در بیانیه اتحادیه ژورنالستان از اعضای این سازمان دعوت شده است، در ظرف سه ماه آینده به این سازمان در باره محل کار خود اطلاع داده و حق‌العضویت خود را پرداخت کنند. در غیر این صورت، موضوع اخراج این افراد از صفوف اتحادیه ژورنالیستان مطرح خواهد شد.

تا به حال، اتحادیه ژورنالیستان و سازمان‌های مستقل ژورنالیستی تاجیکستان از موارد فشار و تعقیب خبرنگاران از جانب نهادهای دولت این کشور شکایت کرده و برای بار اول موضوع سوءاستفاده روزنامه‌نگاران از شهادت‌نامه‌های ژورنالیستی مطرح می‌شود.

مطالب مرتبط