پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجارت سگ، خرید فروش کالا یا موجود زنده

چند سالی است که خرید و فروش سگ های کوچک یا به قولی، آپارتمانی، در هنگ کنگ تجارتی پر سود شده. اما نوظهور بودن این بازار و نبود قوانین حمایت از حیوانات باعث شده، فروشندگان، با این سگ ها بیشتر شبیه کالا رفتار کنند تا موجود زنده.

علی قدیمی گزارش می دهد.