پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم عید پسح یهودیان ایرانی در اسرائیل

یهودیان جهان این هفته یکی از اعیاد مهم خود به نام عید پسخ را پشت سر گذاشتند. در پایان این عید، ایرانی های یهودی با گردش در طبیعت، مراسم روز باغ را برگزار می کنند. سنتی که در اسرائیل هم آنرا فراموش نکرده اند.

کامبیز فتاحی از شهر رمت گان گزارش می دهد.