پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین جلسه محاکمه متهم به قتل ۷۷ نفر در نروژ

آندرس برویک، متهم به قتل ۷۷ نفر در تابستان گذشته در نروژ، خواسته به عنوان کسی که سلامت عقلی دارد برایش حکم صادر شود. آقای برویک پذیرفته که این حملات را انجام داده اما گفته دادگاه را به دلیل وابستگی به احزابی که از جامعه چند فرهنگی حمایت می کنند، به رسمیت نمی شناسد. اگر دادگاه تشخیص بدهد که آقای برویک دیوانه است، او در آسایشگاه روانی نگه داری خواهد شد. در غیر این صورت، زندانی می شود.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.

اولین جلسه محاکمه متهم به قتل ۷۷ نفر در نروژ