پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

منابع قدرت جمهوری اسلامی

چه عواملی موجب بقای جمهوری اسلامی ایران شده است؟ این نظام با استفاده از چه امکانات و منابعی توانسته به حیات خود ادامه دهد؟

مخالفان جمهوری اسلامی ایران عاقل‌تر از آنند که برای پایان حیات آن روزشماری کنند، مگر آن‌ها که به دخالت موثر عوامل خارجی دل بسته‌اند. اما همیشه چنین نبوده است. چنین عقل و درایتی در روزهای آغازین استقرار جمهوری اسلامی کم پیدا بود. در آن روز‌ها بیشتر این مخالفان که در لس آنجلس گرد آمده بودند قول سقوط جمهوری اسلامی ظرف شش ماه را، هر شش ماه از نو تکرار می‌کردند. سی و اندی سال دیر‌تر، به رغم گستردگی طیف مخالفان و به رغم دامنهٔ وسیع تحریم‌ها، چنین قول و قرارهایی کمتر بیان می‌شود. البته این بدان معنا نیست که مخالفان از امکانات و منابع جمهوری اسلامی و دلایل ماندگاری آن به خوبی آگاه شده‌اند. بحث دقیق در مورد دلایل ماندگاری جمهوری اسلامی همچنان کم شمار است و به جای آن، بیان آمال و آرزو فراوان. آمال و آرزو در لباس تحلیل و استدلال.

از مهمان‌های برنامهٔ این هفته پرگار می‌پرسیم آیا جمهوری اسلامی به واقع فرتوت شده و دلایل ماندگاری آن یکی پس از دیگری از میان برداشته شده یا این نظام کماکان هم اراده ماندن دارد و هم توان آن را و اگر چنین توانی هست ناشی از چه امکانات و چه منابعی است.

در پنل اول جمشید اسدی استاد مدیریت اقتصادی در پاریس و هوشنگ امیراحمدی استاد علوم سیاسی در دانشگاه راتگرز آمریکا به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم مژگان غفاری و علی خردنژاد پاسخ می‌دهند.