پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنش‌ها میان سودان و سودان جنوبی 'کاهش' یافت

تنش بین سودان و سودان جنوبی فعلا قدری کاهش پیدا کرده. سودان جنوبی بیرون کشیدن نیروهایش را از منطقه نفتخیز و مورد بحث هگلیگ شروع کرده. دو همسایه که تا 9 ماه پیش یک کشور بودند.در روزهای گذشته سر اختلافات مرزی و درآمد نفت تا مرز جنگ پیش رفتند.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.