پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار نخست وزیر عراق از ایران

نوری المالکی ، نخست وزیر عراق در راس یک هیات بلند پایه به تهران رفته. یک ماه مانده به مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۵+۱. رئیس جمهوری ایران امروز بر نقش ایران و عراق در برقراری صلح در منطقه تاکید کرد. ظاهرا جنگ لفظی بین ترکیه و عراق موجب نزدیک تر شدن مقام های بغداد به تهران شده است.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.