پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لغو قرارداد صادرات گاز طبیعی مصر به اسرائیل

مصر، قرارداد صادرات گاز طبیعی به اسرائیل را لغو کرد. دلیل لغو این قرارداد، اختلاف تجاری عنوان شده. این قرارداد ۲۰ ساله هفت سال پیش در زمان حسنی مبارک - رئیس‌جمهوری پیشین مصر - به امضا رسیده بود اما با برکناری او بسیاری خواهان لغو آن شده بودند. مصر گفته حاضر است با قیمیتی جدید، قراردادی جدید با اسرائیل ببندد.

مهرزاد کهن‌روز گزارش می‌دهد.