پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشنهادهای "بنیاد مبارزه با خر و پف" به مردم بریتانیا

بنیاد مبارزه با خر و پف در بریتانیا، از مردم خواسته ۱۰ روش سنتی درمان خرناسه را امتحان کنند و بعد از یک هفته نتیجه را گزارش بدهند. خوردن شیر و گذاشتن آب زیر تخت، راه حل هایی است که از قرن هجدهم میلادی تجویز شده. «بلیندا هریس رید» یکی از دو هزار نفری است که هر ۱۰ درمان تجویز شده را امتحان کرده. نتیجه را از زبان خودش بشنویم.