نقش تعیین کننده راست افراطی در سرنوشت انتخابات فرانسه

مارین لوپن حق نشر عکس a
Image caption "مارین لوپن، با امتناع از انتخاب میان سارکوزی و اولاند، مسئولیت سنگین زمینه سازی پیروزی جریان چپ در فرانسه را به عهده خواهد گرفت" (سرمقاله امروز فیگارو)

سرمقاله امروز فیگارو، از رای دهندگان به حزب راست افراطی جبهه ملی خواسته است تا با رای دادن به نیکولا سارکوزی در دور دوم انتخابات، جلوی پیروزی فرانسوا اولاند کاندیدای حزب سوسیالیست را بگیرند.

فیگارو، که در انتخابات ریاست جمهوری از نیکولا سارکوزی نامزد حزب راست میانه "اتحاد برای جنبش مردمی" حمایت می کند، در سرمقاله دوشنبه ۲۳ آوریل (۴ اردیبهشت) تاکید کرده است که "مارین لوپن، با امتناع از انتخاب میان سارکوزی و اولاند، مسئولیت سنگین زمینه سازی پیروزی جریان چپ را به عهده خواهد گرفت."

سرمقاله روزنامه اصلی جریان راست در فرانسه، در پی اظهارات دیشب آقای سارکوزی منتشر می شود که طی آن، خطاب به رای دهندگان به مارین لوپن گفت که "صدای آنها را شنیده است" و خواستار شکل دادن یک "اتحاد ملی" برای جلوگیری از به قدرت رسیدن رقیب چپ گرای خود شد.

در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، فرانسوا اولاند با ۲۸.۶ درصد رای در مقابل ۲۷.۲ درصد رای نیکولا سارکوزی به پیروزی رسید. در این مرحله، مارین لوپن با ۱۷.۹ درصد، ژان-لوک ملانشون کاندیدای "جبهه چپ" (متشکل از کمونیست ها و بخشی از بریدگان حزب سوسیالیست) با ۱۱.۱ درصد، و فرانسوا بیرو کاندیدای حزب میانه روی "جنبش دموکرات" با ۹.۱ درصد در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

موسسات بزرگ نظرسنجی فرانسه، میزان آرای آقای اولاند در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را، که ششم ماه مه (۱۷ اردیبهشت) برگزار خواهد شد، بین ۵۳ تا ۵۶ درصد برآورد کرده اند.

مطابق این پیش بینی ها، آقای سارکوزی در مرحله دوم انتخابات با کسب ۴۷ تا ۴۴ درصد آرا شکست خواهد خورد؛ مگر اینکه یک شگفتی بزرگ رخ بدهد.

آرای سرریز شده کاندیداها

شگفتی مرحله دوم انتخابات، یک شکل بیشتر نمی تواند داشته باشد: اینکه کسانی که در مرحله اول به نیکولا سارکوزی یا فرانسوا اولاند رای نداده اند، در دور دوم رفتار انتخاباتی کاملا پیش بینی نشده ای را به نمایش بگذارند.

از میان شرکت کنندگان در مرحله اول انتخابات، پیش بینی رفتار ۱۱ درصد رای دهندگان به ژان- لوک ملانشون با پیچیدگی کمتری مواجه است. آقای ملانشون دیشب با دعوت صریح از حامیان جبهه چپ برای مقابله با نیکولا سارکوزی، حمایت خود را از فرانسوا اولاند اعلام کرد. سرمقاله امروز روزنامه اومانیته، ارگان حزب کمونیست فرانسه، به صراحت تاکید کرده است: "باید به فرانسوا اولاند رای دهیم. او حتی یک رای را هم نباید از دست بدهد".

در ارتباط با ۹ درصد رای دهندگان به کاندیدای میانه رو، فرانسوا بیرو، اطمینان کمتری وجود دارد. بعضی از گمانه زنی های قبل از انتخابات، از احتمال رای دادن حدود یک سوم از حامیان آقای بیرو به نیکولا سارکوزوی و حمایت یک سوم دیگر آنها از فرانسوا اولاند در مرحله دوم انتخابات حکایت دارد.

روزنامه فیگارو، امروز نتیجه یک نظرسنجی انجام شده در روز برگزاری مرحله اول انتخابات را منتشر کرده که در مورد تقسیم آرای فرانسوا بیرو در مرحله دوم انتخابات، نتایج کمابیش مشابهی را نشان می دهد: ۳۷ درصد برای آقای سارکوزی و ۳۴ درصد برای رقیب سوسیالیست او.

با این حال، دیشب آقای بیرو اعلام کرد که نگرانی های خود در مورد وضعیت کشور را با دو کاندیدای پیروز مرحله اول انتخابات در میان می گذارد و با ارزیابی پاسخ های آنها، به "مسئولیت خود عمل خواهد کرد". اظهار نظری که نشان می دهد احتمال حمایت فرانسوا بیرو از یکی از دو کاندیدای پیروز مرحله اول منتفی نیست. در آن صورت، قاعدتا نحوه تقسیم آرای او میان فرانسوا اولاند و نیکولا سارکوزی، در مقایسه با نظرسنجی هایی که تاکنون صورت گرفته تغییر خواهد کرد.

اما آنچه به مراتب بیش از نحوه توزیع آرای ۹ درصدی فرانسوا بیرو می تواند سرنوشت مرحله دوم انتخابات را تغییر بدهد، شیوه توزیع آرای ۱۸ درصدی مارین لوپن خواهد بود.

ترکیب رای دهندگان به مارین لوپن

بسیاری از ناظران خارج از فرانسه، ممکن است انتخاب طبیعی ۱۸ درصد رای دهنده به مارین لوپن را در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، نیکولا سارکوزی بدانند.

حمایت نیکولا سارکوزی از سیاست های محدود کنند مهاجرت به فرانسه، وعده تشدید سازوکارهای امنیتی و تاکید وی بر حمایت بیشتر از "ارزش های فرانسوی"، از جمله اولویت های مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور فعلی بوده که دارای شباهت های قابل توجهی با شعارهای انتخاباتی راست افراطی است.

اما واقعیت آن است که علی رغم تمایل راست میانه به جلب هواداران راست افراطی، با تاکید بر برخی شعارهای مشابه انتخاباتی، مشخص نیست که مارین لوپن و هوادارانش سر سازش با جریان منسوب به آقای سارکوزی را داشته باشند.

نظرسنجی های انجام شده پیش از انتخابات، حکایت از احتمال حمایت ۴۸ تا ۶۰ درصد حامیان مارین لوپن از نیکولا سارکوزی در مرحله دوم انتخابات، و خودداری طیف وسیعی از این رای دهندگان از حضور مجدد در پای صندوق های رای در مرحله بعدی داشت.

اما فیگارو امروز نتایج نظرسنجی جدیدی را منتشر کرده که در روز انتخابات صورت گرفته و از احتمال حمایت تنها ۳۷ درصد از حامیان مارین لوپن از نیکولا سارکوزی در مرحله دوم انتخابات حکایت می کند.

مطابق نظرسنجی منتشر شده در فیگارو، ۱۸ درصد از رای دهندگان به خانم لوپن در مرحله اول انتخابات، در مرحله دوم به فرانسوا اولاند رای خواهند داد و مابقی (۴۵ درصد) اساسا قصد رای دادن در مرحله بعدی را ندارند.

تحلیل چنین رفتار انتخاباتی پیچیده ای، بدون درک ویژگی های خاص جامعه فرانسه امکانپذیر نخواهد بود.

واقعیت آن است که توصیف عمومی طرفداران جبهه ملی تحت عنوان "نژاد پرست"، تصویری بیش از حد ساده را از این حزب و طرفدارانش ارائه می دهد، هرچند قطعا درصد افراد نژاد پرست در میان حامیان آن، نسبت به سایر احزاب به مراتب بیشتر است.

بسیاری از طرفداران جبهه ملی، فرانسویان بی اعتماد به ساختار سیاسی کلان این کشور هستند که طرفداری آنها، در مجموعه عوامل مختلفی ریشه دارد که همگی در میان تمام رای دهندگان به مارین لوپن مشترک نیستند. یکی از این عوامل، البته مخالفت با مهاجرت گسترده خارجیان به فرانسه است.

اما در کنار آن، می توان به مواردی از قبیل ضدیت با جهانی سازی و نظام سرمایه داری جهانی، انتقاد به "اولترالیبرالیسم"، مخالفت با حضور در پیمان ها و اتحادیه های بین المللی مغایر "منافع ملی" فرانسه (از قبیل اتحادیه اروپا)، و دفاع از ارزش های سنتی در مقابل مجموعه ای از ارزش های مدرن جهانی (تا حد حمایت از احیای مجازات اعدام در فرانسه) اشاره کرد.

مطابق نظرسنجی منتشر شده در شماره امروز روزنامه لوموند، ۴۰ درصد از رای دهندگان به مارین لوپن گفته اند که خود را نه مدافع جناح چپ و نه حامی جناح راست می دانند.

در این نظرسنجی، که در فاصله سه تا یک روز مانده به مرحله اول انتخابات صورت گرفته، مارین لوپن محبوبیت قابل توجهی میان فرانسویان ۲۵ تا ۴۴ سال داشته است – که به طو سنتی، بیشتر به جناح چپ تمایل دارند - و بیشتر کارگران پرسش شونده نیز، از تصمیم خود برای رای دادن به او سخن گفته اند. در میان کارگرانی که در این نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفته اند، میزان آرای خانم لوپن ۲۹ درصد بوده که به گونه ای غیر منتظره، اندکی بیشتر از میزان آرای فرانسوا اولاند (۲۸ درصد) و البته بسیار بیشتر از آرای نیکولا سارکوزی (۱۸ درصد) در میان همین قشر بوده است.

بین کسانی که گفته اند به مارین لوپن رای می دهند، ۶۷ درصد دلیل این کار را "پاسخ های وی به دغدغه هایشان" دانسته اند و ۵۵ درصد او را نمایندگی کننده "تغییر در فرانسه" معرفی کرده اند. همچنین، ۶۴ درصد دلیل رای خود به او را "حمایت از این کاندیدا" و ۳۶ درصد "مخالفت با کاندیدایی دیگر" دانسته اند. در میان دغدغه های این رای دهندگان هم، "مهاجرت به فرانسه" (۶۲ درصد)، "امنیت" (۶۲ درصد) و "قدرت خرید" در مکان های اول تا سوم قرار داشته اند.

چنین تصویری از رای دهندگان به مارین لوپن، به وضوح مشترکات قابل توجهی را در میان بخشی از این رای دهندگان و گروهی از حامیان احزاب چپ نشان می دهد.

کارگران، مدافعان تغییرات ساختاری در وضع موجود، شهروندان نگران کاهش قدرت خرید (که در زمان نیکولا سارکوزی و تحت تاثیر بحران اقتصادی جهانی آسیب دیده اند) و کسانی که جلوگیری از به قدرت رسیدن مجدد نیکولا سارکوزی از جمله انگیزه های اصلی آنها برای شرکت در انتخابات بوده، جزو این رای دهندگان محسوب می شوند.

با توجه به چنین واقعیت هایی است که عدم حمایت بخش قابل توجهی از حامیان مارین لوپن از آقای سارکوزی در مرحله دوم انتخابات – یا حتی رای دادن بخشی از آنها به کاندیدای حزب سوسیالیست – بیشتر قابل فهم می‌شود.

خانم لوپن گفته است که در روز اول ماه مه و در گردهم آیی هواداران جبهه ملی، در مورد مرحله بعدی انتخابات اظهار نظر صریح تری خواهد کرد.

اغلب تحلیل گران، امکان حمایت او از نیکولا سارکوزی در این روز را ضعیف ارزیابی می کنند و احتمال "خرج کردن" آرای غیرمنتظره جبهه ملی را برای حزب رقیب راست میانه، کم می دانند. این گمانه زنی، ویژه با توجه به سخنان شب گذشته مارین لوپن در جمع هواداران خود تقویت شده که طی آن، نیکولا سارکوزی را یک رئیس جمهور "در حال رفتن" دانست و جبهه ملی را از این پس، "تنها اپوزیسون واقعی" در مقابل (حکومت) "جناح چپ اولترا لیبرال" معرفی کرد.

اما اگر به هر علت مارین لوپن و هم حزبی های او تصمیم سیاسی متفاوتی را برای مرحله دوم انتخابات بگیرند، ممکن است شگفتی خبرسازی به وقوع بپیوندد که تا این لحظه، در هیچ یک از برآوردهای موسسات نظرسنجی فرانسه پیش بینی نشده است.

مطالب مرتبط