دختر هندی عقد یک سالگی را در ۱۸ سالگی فسخ کرد

حق نشر عکس AFP
Image caption لاکشمی بیرون دادگاهی که به فسخ ازدواجش در یک سالگی رای داد

یک دخترجوان درایالت راجستان موفق شد عقد ازدواجش را که در زمان کودکی بسته شده بود، به طور قانونی فسخ کند، امری که در نوع خود در هندوستان بی سابقه پنداشته می شود.

لاکشمی سارگارای ۱۸ ساله، یک سال بیشتر نداشت که به عقد کودکی سه ساله درآمد.

این دخترجوان چند روز پیش از ازدواج خود آگاه شد، زمانی که خانواده شوهرش آمدند تا او را با خود ببرند. گرچه ازدواج کودکان در هندوستان غیرقانونی است اما هنوز در بسیاری از مناطق این کشور به خصوص در مناطق روستایی و فقیرنشین تر رواج دارد.

لاکشمی به فرانس پرس گفت: من به خاطر این ازدواج ناراحت بودم. این را هم به پدرو مادرم هم گفتم. آنها با من موافق نبودند. بعد من سعی کردم از جای دیگری کمک بگیرم.

لاکشمی پس از اینکه پدر و مادرش وقعی به سخنانش نگذاشتند از یک سازمان غیردولتی محلی کمک خواست.

کریتی بهارتی یکی از کارمندان این سازمان به خبرگزاری فرانس پرس گفت: لاکشمی افسرده شده بود. او این پسر را دوست نداشت و نمی خواست تصمیم پدرومادرش را عملی کند.

بهارتی افزود: براساس اطلاعات ما این نخستین بار است که زوجی که عقدشان در زمان کودکی بسته شده خواهان فسخ عقد می شوند. ما امیدواریم که دیگران نیز از این واقعه درس بگیرند.

راکش نخست می خواست که این ازدواج سربگیرد. اما او نظرش را پس از صحبت با کارمندان مقامات غیردولتی تغییر داد.

به گفته نارایان بارت یک خبرنگار در جیپور، براساس آخرین آمار ۱۰ درصد دختران در راجستان زیرسن ۱۸ سال ازدواج می کنند.

براساس اطلاعات صندوق کودکان ملل متحد ، ۴۰ درصد از ازدواج های کودکان در هندوستان انجام می شود. گرچه تلاشهایی که در سالهای اخیر برای جلوگیری از این ازدواج ها انجام شده، به کاهش این موارد منجر شده است.