مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی در یونان ادامه دارد

حق نشر عکس Reuters
Image caption اقتصاد یونان همچنان در حال انقباض است

اوانگلوس ونیزلوس، رهبر حزب اصلی سوسیالیستهای یونان، برای تشکیل یک دولت ائتلافی برای مقابله با بحران بدهی های آن کشور، با احزاب دیگر وارد مذاکره شده است.

آقای ونیزلوس سومین سیاستمدار یونانی است که از روز یکشنبه گذشته تلاش کرده یک دولت ائتلافی تشکیل دهد.

در انتخابات عمومی روز یکشنبه هیچ حزبی نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد و بدین ترتیب، احزاب اصلی برای تشکیل دولت، ناچار به تشکیل ائتلاف با دیگر احزاب دارای گرایشهای متفاوت هستند.

بزرگترین برنده در انتخابات، حزب چپگرای سیریزا بود که صراحتا می گوید در صورت کسب قدرت، برنامه ریاضت اقتصادی تحمیل شده توسط اتحادیه اروپا را دنبال نخواهد کرد.

عدم اطمینان از وضعیت یونان، دیگر کشورهای عضو حوزه یورو را با تهدید اقتصادی مواجه کرده است.

اقتصاد یونان در سال گذشته دچار انقباضی معادل ۶.۹ در صد بود و انتظار می رود آن کشور در سال جاری نیز گرفتار ۴.۷ در صد انقباض اقتصادی شود.

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول از یونان خواسته اند که ماه آینده با کاهش مجدد بودجه به میزان ۱۴.۵ میلیارد یورو، برنامه های ریاضتی را تشدید بخشد. آنها در عوض گفته اند که ۲۴۰ میلیارد یورو به آن کشور وام خواهند داد تا دولت بخشی از قرضهایش را بازپرداخت کند و بتواند در حوزه یورو باقی بماند.

مقامات آلمانی به یونانی ها هشدار داده اند که برنامه ریاضت اقتصادی را به طور کامل اجرا کند و می گویند که حتی اگر یونان از حوزه یورو خارج شود، این واحد پولی مشترک، همچنان در میان ۱۶ کشور دیگر حوزه یورو پایدار خواهد ماند.

اگر مذاکرات آقای ونیزلوس با آلکسیس تسیپراس، رهبر حزب سیریزا برای تشکیل دولت ائتلافی به نتیجه نرسد، یا او نتواند با دیگر احزاب به توافق برسد، ممکن است که رییس جمهور یونان یک بار دیگر فراخوان انتخابات عمومی بدهد.

مطالب مرتبط