ضربه انتخاباتی تازه به صدر اعظم آلمان

نظرسنجی در خارج از مراکز اخذ رای نشان می دهد که حزب محافظه کار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان متحمل شکست های سنگین در پرجمعیت ترین ایالت آلمان شده است.

حمایت از دموکرات مسیحی ها در راین شمالی - وستفالن از ۳۵ درصد به ۲۶ درصد افت کرد و انتظار می رود که سوسیال دموکرات ها و سبزها به قدرت بازگردند.

این بدترین نتیجه برای دموکرات مسیحی ها در این ایالت تا به امروز است.

تحلیلگران می گویند بسیاری از رای دهندگان موضع گیری سرسختانه خانم مرکل در زمینه انضباط مالی به عنوان راه حل مشکل بدهی این ایالت را رد کردند.

نتایج انتخابات اخیر در فرانسه، یونان و ایتالیا نیز نشان داد که سیاست های ریاضت اقتصادی چندان مورد حمایت افکار عمومی نیست.

نتایج روز یکشنبه هر چه باشد توازن قدرت در سطح ملی را تغییر نمی دهد اما رهبران مخالفان می گویند که احتمالا پیامی مهم پیش از انتخابات عمومی اواخر ۲۰۱۳ می فرستد.