پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به پیشینه دو نامزد اصلی انتخابات مصر

در مصر، رقابت شدید میان ۱۲ نامزد برای ریاست جمهوری، فضای انتخابات را گرم کرده است. از زمان آغاز جنبش های کشورهای عربی، این نخستین بار است که مردم برای انتخاب رئیس جمهوری پای صندوق می روند. مهرداد فرهمند خبرنگار ما که به قاهره رفته، نگاهی دارد به پیشینه سیاسی دو نامزد اصلی انتخابات: عبدالمنعم ابوالفتوح و عمرو موسی.