چهار ماه تا حذف یا ابقاء مجاهدین خلق در فهرست تروریستی

Image caption وزارت خارجه آمریکا در جلسه دادگاهی که ماه گذشته برگزار شد اعلام کرد تا تخلیه کامل اردوگاه اشرف نمی تواند درباره سرنوشت این سازمان تصمیم گیری کند

دادگاه تجدید نظر در واشنگتن به وزارت خارجه آمریکا چهار ماه مهلت داده که درباره نگه داشتن سازمان مجاهدین خلق در فهرست تروریستی این کشور و یا حذف آن تصمیم گیری کند.

سه قاضی این دادگاه به اتفاق حکم داده اند که وزارت خارجه آمریکا باید در این فرصت تعیین شده سرنوشت این گروه و خواسته شان را برای حذف از فهرست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا روشن کند.

بر اساس حکم دادگاه اگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این مهلت تصمیم خود را اعلام نکند دادگاه در این خصوص تصمیم خواهد گرفت. با این وجود دادگاه تاکید کرده اند به دلیل نگرانی های امنیتی و مسائل مربوط به سیاست خارجی حاضر نیست بالافاصله نام این سازمان را از فهرست تروریستی آمریکا حذف کند.

سازمان مجاهدین خلق که مدت هاست از طریق گروه های حامی خود در آمریکا برای حذف این سازمان از فهرست سازمان های تروریستی خارجی فعالیت می کند از دادگاه خواسته بود که تنها یک ماه به وزارت خارجه مهلت بدهد اما دادگاه این خواسته را تپذیرفت.

وزارت خارجه آمریکا می گوید هنوز مشغول بررسی پرونده سازمان مجاهدین است.

در یک جلسه دادگاه که ماه گذشته برگزار شد وکیل وزارت خارحه آمریکا خبرداد که این تصمیم تنها پس از تخلیه کامل اردوگاه اشرف -اقامتگاه سی ساله مجاهدین خلق در عراق- ممکن خواهد بود.

مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته این وزارت خانه قصد دارد با نظر دادگاه همکاری کند.

مطالب مرتبط