پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

الیزابت دوم؛ ملکه‌ اصلاح‌طلب - بخش اول

گزارش رادیویی از پریزاد نوبخت درباره تغییرات اصلاحی که توسط ملکه بریتانیا اجرا شده است.