پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جمهوری خواهی در بریتانیا

ماندگاری سلطنت بریتانیا چه عامل‌هایی دارد و آیا قرار هست این کشور هم به جمع جمهوری‌ها بپیوندد یا نه و چرا؟ در گفتگو با گروه‌های سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه بریتانیا شاید بتوان پاسخ این پرسش‌ها را یافت. گزارشی رادیویی از داریوش رجبیان را بشنوید.