هشدار بانک مرکزی اروپا: ریسک‌های بیشتر در اقتصاد حوزه یورو

حق نشر عکس AFP
Image caption مقر بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا گفته است که اقتصاد کشورهای عضو حوزه یورو با ریسک‌های بیشتری مواجه شده است.

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را بدون تغییر، در سطح یک درصد نگهداشته است.

آقای دراگی گفت تعدادی از ۲۳ عضو شورای بانک مرکزی اروپا خواستار کاهش نرخ بهره در ماه جاری بودند، اما اکثریت به عدم تغییر رای دادند.

اکنون توجه اصلی ناظران بر این مسئله متمرکز شده که آیا بانک مرکزی اروپا برای احیای اقتصاد کشورهای عضو حوزه یورو در آینده نرخ بهره را کاهش خواهد داد یا نه.

حوزه یورو شامل هفده کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپاست که از واحد پولی مشترک استفاده می کنند.

آمار منتشر شده توسط اداره آمار اروپا نشان داده است که اقتصاد حوزه یورو در سه ماهه اول سال جاری میلادی هیچ رشدی نداشته است.

بر اساس پیشبینی‌های بانک مرکزی اروپا، کشورهای حوزه یورو در بدترین حالت دچار انقباض اقتصادی به میزان نیم درصد، و در بهترین حالت شاهد رشد به میزان سه دهم درصد خواهند بود.

تورم نیز بین ۲.۳ در صد و ۲.۵ درصد پیشبینی شده است.

آقای دراگی گفته است که علی رغم ادامه بحران در حوزه یورو، بانک مرکزی اروپا بر خلاف سه سال گذشته برنامه اعطا وامهای کلان و بلند مدت را تکرار نخواهد کرد.

او گفت تزریق پول به کشورهای دچار بحران در شرایطی که بحران ناشی از سیاستهای غلط باشد و نه کمبود موقت نقدینگی، کار درستی نخواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که اعطا چنین وامهایی واقعا دز کاهش بحران موثر باشند.

آقای دراگی گفت "برخی مشکلات حوزه یورو ربطی به سیاستهای مالی بانک مرکزی اروپا ندارند. درست نیست که سیاستهای مالی را برای جبران کم کاری دیگر نهادها تنظیم کرد."

مطالب مرتبط