نماینده راست افراطی مجلس یونان به نماینده زن چپگرا سیلی زد

حق نشر عکس BBC World Service

دادستان یونان برای سخنگوی یک حزب راست افراطی یونان که به صورت یک سیاستمدار زن چپگرا سیلی زده، حکم جلب صادر کرده است.

الیاس کاسیادیاریس از حزب راست افراطی "طلوع طلایی" ماه پیش در انتخابات پارلمانی یونان توانست وارد مجلس این کشور شود.

او در یک برنامه زنده تلویزیونی در حال بحث و گفت و گو با دو سیاستمدار زن بود که ناگهان به سوی یکی از آنها لیوان آب پرتاب کرد و وقتی این اقدام او با واکنش فرد دیگر رو به رو شد، برای سه بار به او سیلی زد.

به نظر می رسد علت اقدام آقای کاسیادیاریس این بوده که رنا درو، از حزب چپ افراطی سیریزیا در سخنانش به دخالت او در یک سرقت مسلحانه در سال ۲۰۰۷ اشاره کرد.

او در واکنش به سوی خانم درو لیوان آب پرتاب کرد و هنگامی که لیانا کانلی از حزب کمونیست مداخله کرد، سه بار به صورتش سیلی زد.

حزب راست افراطی طلوع طلایی در انتخابات توانست ۲۱ کرسی مجلس یونان را به دست آورد.

این حزب شدیدا ضد مهاجرت است و رهبر آن وجود اتاق‌های گاز در اردوگاه مرگ آشوویتس را انکار کرده و هولوکاست را زیر سئوال برده است.

البته این حزب می گوید که یک حزب نئو نازی نیست.

در پی شکست مذاکرات رهبران احزاب عمده یونان، قرار است انتخابات جدیدی روز ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد) در این کشور برگزار شود.

هیچ یک از احزاب اصلی این کشور نتوانستند در انتخابات پارلمانی اخیر صاحب اکثریت آراء شوند.

مطالب مرتبط