پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفان پوتین، به آرامی در مسکو اعتراض کردند

در مسکو، تظاهرات ده ها هزار نفر از مخالفان ولادیمیر پوتین، با آرامش به پایان رسید. تظاهر کننده ها به نتیجه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اخیر اعتراض دارند. آنها خواستار برگزاری دوباره انتخابات اند. در مقابل، ویلادیمر پوتین، که سه ماه پیش برای سومین بار به ریاست جمهوری روسیه رسید، نشانی از کوتاه آمدن در مقابل معترضان بروز نداده. گلنوش گلشنی از تجمع امروز گزارش می دهد.