پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از خونریزی های بیشتر در سوریه

سازمان ملل متحد از طرف های درگیر در سوریه انتقاد کرده که در جنگ کودکان را به کار می گیرند. بازرسان سازمان ملل گفته اند نیروهای دولتی کودکان را روی تانک می نشانند تا مانع حملات مخالفان شوند. کوفی عنان، فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب هم هشدار داده که خشونت های سوریه شاید به کشور همسایه، لبنان، هم کشیده شود. همزمان وزیر خارجه بریتانیا موضوع مداخله نظامی در سوریه را منتفی دانسته. علی رضا فولادی نگاهی انداخته به آخرین تحولات سوریه.