کمیته دین به فعالیت مسجد خانواده 'توره‌جان‌زاده' اجازه داد

Image caption بحث بر سر فعالیت مسجد متعلق به برادران توره‌جان‌زاده در پاییز سال گذشته آغاز شده بود

کمیته دین تاجیکستان با صدور یک قرار، فعالیت مسجد "محمدیه" در ناحیه وحدت را اجازه داده است.

بنابر اطلاع این کمیته، هیئت مؤسسان این مسجد ویس‌الدّین قربان‌اف را امام‌خطیب و محمود قهاراف، یکی از برادران خانواده روحانی موسوم به توره‌جان‌زاده را به عنوان معاون او در این مسجد منصوب کرده است.

روز ۳ مه، دادگاه ناحیه وحدت فعالیت مسجد "محمدیه" را به عنوان یک مسجد جامع ممنوع کرده بود.

اما بعداً برادران توره‌جان‌زاده از این دادگاه نامه‌ای دریافت کردند که فعالیت این مسجد را کاملاً ممنوع می‌کرد.

بزرگمهر یاراف، وکیل مدافع برادران توره‌جان‌زاده به بی‌بی‌سی گفت که پس از دریافت این نامه هیئت مؤسسان مسجد علیه آن به دادگاه استینافی شکایت بردند.

وی گفت، پس از این شکایت معلوم شد که در نامه‌ای که از سوی دادگاه ناحیه وحدت به مسجد ارسال شده اشتباه محتوایی رخ داده است.

آقای یاراف در این باره گفت: "در اصل خلاصه حکم دادگاه این آمده بود که درخواست کمیته دین درباره ممنوع بودن برگزاری نمازهای جمعه در این مسجد قانع شود، اما این نامه محتوای این خلاصه را نادرست معنی کرده است."

به این خاطر، مؤسسان مسجد "‌محمدیه" به کمیته دین مراجعه کرده و خواستند، آن‌ها بار دیگر این مسئله را که مسجد می‌تواند به عنوان مسجد پنج‌وقته فعالیت کند، تأیید کنند، "تا در آینده سوءتفاهمی به وجود نیاید."

بحث بر سر فعالیت مسجد "‌محمدیه"، متعلق به برادران توره‌جان‌زاده، در پی اختلافات میان مقامات کمیته دین و رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان از یک سو و این روحانیان پرطرفدار از سوی دیگر در تاجیکستان در سال گذشته آغاز شد.

کمیته دین، یک نهاد دولتی در امور دین است و رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان، سازمان مذهبی تحت کنترل دولت محسوب می‌شود.

پیش از این دادگاه شهر وحدت در ۲۳ دسامبر، برادران نور‌الدین و حاجی اکبر توره‌جان‌زاده را در تحقیر و توهین رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان مجرم شناخت و هر یکی از آن‌ها را ۳۵۰ سامانی جریمه کرد.

شکایت برادران توره‌جان‌زاده از "تقلبی" بودن بیانیه شورای علمای دین، نتیجه‌ای در پی نداشت.