پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یونان برای انتخاب دوباره پارلمان آماده می شود

در یونان، انتخابات پارلمانی روز یکشنبه عملا به یک رفراندوم تبدیل شده: پذیرش شروط سخت اتحادیه اروپا و ماندن در حوزه یورو یا رد برنامه های ریاضت اقتصادی و به احتمال زیاد خروج از یورو. لحن تند سیاستمداران هم نشان از این تصمیم حیاتی دارد. رهبر حزب چپگرای سیریزا. رقبایش را متهم کرده که پرچم یونان را بزیر کشیده و دو دستی تقدیم صدراعظم آلمان کرده اند. رعنا رحیم پور گزارش می دهد.