به روایت آمار: جهان از سال ۱۹۹۲ تا امروز چقدر تغییر کرده است

مقدمه

حق نشر عکس BBC World Service

در سال ۱۹۹۲ هنگامی که نشست "اکو-۹۲" برگزار شد، جنگ سرد به تازگی پایان یافته بود و اروپا در حال امضای پیمان اتحادیه اروپا یا پیمان ماستریخت بود. در همان حال، توجه به محیط زیست بیشتر شده بود و در بحث ها هم موضوع مهمی بود.

در کنفرانس محیط زیست سازمان ملل متحد، "ریو + ۲۰" که قرار است از بیستم تا بیست ودوم ژوئن در شهر ریودوژانیرو در برزیل برگزار شود، بحث درباره محیط زیست اولویت بیشتری پیدا کرده است به ویژه با توجه به افزایش دمای کره زمین و از دست رفتن منابع طبیعی. دورنمای سیاسی جهان با ظهور اقتصادهای نوین مانند چین، هند و برزیل تغییر کرده است. با این وجود، بحران اقتصادی جهان سایر نگرانی های موجود را تحت الشعاع قرار داده است.

اثرات سیاسی

حق نشر عکس BBC World Service

نشست "اکو - ۹۲" بزرگترین کنفرانس در نوع خود بود که در آن نمایندگان ۱۷۸ کشور شرکت کرده بودند. اسناد مهمی نیز از این کنفرانس به دست آمد و توجه به موضوعات آن نشست، از اهداف کنفرانس "ریو +۲۰" است. اکو-۹۲ راه را برای پیمان کیوتو نیز هموار کرد؛ قراردادی بین المللی که هدفش کنترل میزان تصاعد گازهای گلخانه ای بود. هر چند بعضی ها به دلیل نبود هدف های مشخص، کنفرانس اکو-۹۲ را نومید کننده خواندند.

برگزارکنندگان ریو+۲۰ امیدوارند که نمایندگان ۱۸۳ کشور در آن شرکت کنند. هر چند انتظار نمی رود که رهبرانی مانند آنگلا مرکل و باراک اوباما در آن حضور داشته باشند. به علاوه، این کنفرانس پس از ناکامی سازمان ملل در کنفرانس تغییرات آب و هوایی و در زمانی که بدبینی جهانی نسبت به آن وجود دارد، برگزار می شود.

موضوعات بحث

حق نشر عکس BBC World Service

در نشست اکو-۹۲ درباره کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و عواملی برای حفظ تنوع زیستی در جهان بحث شد از جمله استفاده پایدار از جنگل ها و پرداخت غرامت به کشورهای فقیرتر در مقابل استفاده از منابع طبیعی آنها.

کنفرانس ریو قصد دارد که برای دهه های آینده راه را برای توسعه پایدار هموار سازد از جمله در زمینه هایی مانند اقتصاد سبز، دسترسی به آب، غذا و انرژی. یکی از بحث ها در مورد توافق بر سر "اهداف توسعه پایدار" برای دهه آینده خواهد بود. علاوه بر این، برای دستیابی به توافق ها و پروتکل هایی برای دسترسی به یک الگوی اجتماعی اقتصادی سازگارتر با محیط زیست تلاش خواهد شد.

نتایج و انتظارات

حق نشر عکس BBC World Service

اکو -۹۲ با انتشار سندی به نام بیانیه ریو به پایان رسید که از لحاط نمادین اهمیت داشت. گفته می شود که این سند در حوزه محیط زیست، اهمیتی برابر با اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد. بیانیه ریو به همراه یک سند دیگر به نام "دستور کار ۲۱" چارچوب بحث درباره محیط زیست در دهه های آینده را تشکیل می دهد.

هر چند این سند آنقدر قوی نبود تا کشورهای غنی را مجاب به قبول رسمی تعهد رسمی برای پرداخت هزینه های برنامه های محیط زیستی بکند. همچنین، هدف های مربوط به کاهش گاز دی اکسید کربن نامشخص بود و برآورده نشد.

چالش شرکت کنندگان نشست ریو دستیابی به یک سند نهایی با هدف های قطعی است، به ویژه با توجه به این موضوع که اجماع جهانی درباره موضوعاتی مانند تصاعد گازهای گلخانه ای موجود نیست. در عین حال مذاکرات برای جایگزین کردن پیمان کیوتو که در سال ۲۰۱۲ منقضی می شود، با شکست رو به رو شده است.

کشور میزبان

حق نشر عکس BBC World Service

در زمان برگزاری اکو-۹۲، برزیل پس از دهه ها دیکتاتوری در مراحل اولیه بازگشت به دموکراسی قرار داشت. ولی این کنفرانس با رسوایی مالی مربوط به رئیس جمهور فرناندو دی ملو همزمان شد. او در همان سال استیضاح شد.

برزیل به عنوان میزبان کنفرانس ریو + ۲۰ یک تولید کننده نفت رو به رشد و در زمینه تولید اتانول نیز پیشتاز است. این کشور تلاش می کند تا خود را به عنوان پیشتاز در زمینه برنامه های محیط زیست نیز اثبات کند.