سه کشته در تیراندازی محوطه دانشگاه آلبرتا کانادا

در یک تیراندازی که در محوطه دانشگاه آلبرتا شهر ادمونتون کانادا صورت گرفت سه مامور مسلح انتقال پول نقد کشته و یک نفر دیگر به شدت زخمی شد.

به گزارش پلیس کانادا، فرد یا افراد مهاجم به این خودرو انتقال پول، هنوز شناسایی نشده اند اما با وجود روی دادن واقعه در محوطه دانشگاه آلبرتا، هیچ دانشجویی آسیب ندیده است.

به گزارش مسئولان دانشگاه آلبرتا، به محض روی دادن این واقعه درهای ساختمان ها و خوابگاه های دانشگاه قفل شده و از دانشجویان خواسته شده که در خوابگاهها بمانند.

نگهبانان مسلح خودروی انتقال پول که دراین واقعه کشته شدند یک زن و دو مرد بودند که اسامی آنها هنوز فاش نشده اما به گزارش روزنامه کانادایی گلوب اند میل آنها کارمندان یک شرکت خصوصی بوده اند که ارایه دهنده خدمات امنیتی و نگهبانان مسلح برای حمل و نقل پول نقد است.

وضع جسمی یک مامور دیگر که در جریان این تیراندازی زخمی شده وخیم گزارش شده است.