قانون اساسی آمریکا به ده میلیون دلار فروخته شد

حق نشر عکس AFP
Image caption به گفته تاریخ نگاران حاشیه نویسی های جورج واشنگتن است که این کتابچه را بسیار ارزشمند می کند

نسخه شخصی جورج واشنگتن، اولین رییس جمهوری آمریکا از قانون اساسی این کشور در حراج کریستی به ده میلیون دلار فروخته شد.

این کتابچه که حاشیه نویسی های شخص رییس جمهوری را برخود دارد در ۱۷۹۸ اولین سال ریاست جمهوری جورج واشنگتن منتشر شده است.

قیمت پیشنهادی اولیه برای این کتابچه دو تا سه میلیون دلار بود اما رقابت ها در حراج قیمت این کتابچه ۲۲۳ ساله را به ده میلیون دلار رساند.

به گفته تاریخ نگاران حاشیه نویسی های جورج واشنگتن است که این کتابچه را بسیار ارزشمند می کند چرا که رییس جمهوری آمریکا کاملا به اینکه بنای چه کاری را در دفتر کار خود می گذارد واقف بود.

کتابچه قانون اساسی واشنگتن جلد چرمی و کیفیتی مرغوب دارد و مهر خانوادگی واشنگتن بر روی آن به چشم می خورد.

این کتابچه اولین مصوبات کنگره آمریکا را نیز در خود دارد. این مصوبات شامل قانون گزاری برای استقرار ایالت ها، قوه قضاییه و وزارت خانه های خارجه و دفاع می شود.

دو خریدار که هویتشان پنهانی مانده در حراج کریستی با سرسختی برسر مالکیت این کتابچه با یکدیگر رقابت کردند. مالک تازه این نسخه از قانون اساسی آمریکا انجمن بانوان مونت ورنون است که بابت آن نهایتا ۹۸۲۶۵۰۰ دلار پرداخت کرد.

این انجمن که خصوصی و غیرانتفاعی است مالکیت و اداره عمارت تاریخی مونت ورنون در ویرجینیا را بر عهده دارد. این عمارت به جورج واشنگتن تعلق داشته است.

حالا این انجمن می گوید کتابچه قانون اساسی در کتابخانه ریاست جمهوری که قرار است سال آینده در این عمارت افتتاح شود قرار خواهد گرفت.

این کتابچه به طور اختصاصی توسط تامس آلن صحافی در نیویورک صحافی شده بود. آقای آلن بعدها نسخه های مشابهی را نیز برای تامس جفرسون اولین وزیر خارجه آمریکا و جان جی اولین دادستان کل این کشور صحافی کرد.

این کتابچه از زمان مرگ جورج واشنگتن در کتابخانه مونت ورنون نگهداری می شد. در سال ۱۸۷۶ در حراجی به یک مجموعه دار شخصی فروخته شد و در سال ۱۹۶۴ نیز به ریچارد دیترخ فروخته شد که از مجموعه داران شهره آثار مربوط به اوایل تاسیس ایالت متحده آمریکاست.

جورج واشنگتن فرمانده ارتش در جنگ استقلال آمریکا بود و پس از آن به عنوان اولین رییس جمهوری این کشور انتخاب شد.

او بعد از دو دوره ریاست جمهوری تنها سه سال زنده ماند و طول بازنشستگی سه ساله خود را نیز در مونت ورنون گذراند..