مربی سابق فوتبال آمریکا در آزار جنسی ۱۵ کودک مجرم شناخته شد

Image caption آقای سنداسکی که ۶۸ سال دارد هر ۴۸ اتهام را که مربوط به آزار جنسی ۱۰ پسربچه در مدت ۱۵ سال است رد کرده است.

جری سنداسکی، مربی سابق فوتبال در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در ۴۵ فقره از ۴۸ فقره اتهامی که در خصوص آزار جنسی کودکان مطرح بود مجرم شناخته شد.

آقای سنداسکی که ۶۸ سال دارد هر ۴۸ اتهام را که مربوط به آزار جنسی ۱۰ پسربچه در مدت ۱۵ سال است رد کرده است.

هیات منصفه در دومین روز مشورت ها و گفتگوهایش رای خود را اعلام کرده است.

بازداشت آقای سنداسکی در ماه نوامبر در دانشگاه پنسیلوانیا رخ داد، با اخراج ۷ مقام این دانشگاه از جمله مربی فوتبال مشهورش، جو پترنو همراه بود.

کیت دیلی خبرنگار بی بی سی در که دادگاه حضور داشته می گوید بعد از حکم آقای سنداسکی با لبخندی کوتاه دستش را برای خانواده اش تکان داده و بعد ماموران او را از سالن خارج کرده اند.

به گفته او جمعیت زیادی خارج از سالن دادگاه جمع شده بودند که با اعلام حکم دادگاه فریاد خوشحالی کشیدند.

اتهامات بی پایه

سنداسکی، که در دادگاه شهادت نداده متهم است که از طریق خیریه که خود بنا کرده بود کودکان را پیدا می کرده است.

او متهم شده که آزار جنسی این عده را در خانه اش، در هتلها و تاسیسات ورزشی دانشگاه انجام می داده است.

۸ مرد ۱۸ تا ۲۸ ساله در دادگاهی که تقریبا دو هفته طول کشید شرکت داشتند و شهادت دادند.

همسر آقای سنداسکی و ۲۸ شاهد دیگری که از جمله درباره کارهای خیریه او در دادگاه صحبت کردند در تیم شاهدان وکلای دفاع حاضر شدند.