ملکه الیزابت و فرمانده سابق ارتش جمهوریخواه ایرلند با هم دست دادند

حق نشر عکس Getty
Image caption ملاقات آقای مک‌گینس با ملکه بریتانیا ممکن است از یک سو حزب شین فین را نزد گروههایی از مردم ایرلند شمالی محبوبتر کند اما همچنین امکان دارد که جمهوریخواهان را نیز به همان میزان آزرده کند

ملکه بریتانیا و مارتین مک‌گینس، یکی از فرماندهان سابق ارتش جمهوریخواه ایرلند امروز چهارشنبه ۲۷ ژوئن برای اولین بار با هم روبرو شدند و دست دادند.

ملاقات میان ملکه الیزابت و آقای مک‌گینس، که اکنون معاون 'وزیر اول' دولت محلی ایرلند شمالی است، در تئاتری در شهر بلفاست صورت گرفت.

مایکل هیگینز، رییس جمهور ایرلند و پیتر رابینسون، وزیر اول دولت محلی ایرلند شمالی نیز در جلسه ملاقات آقای مک‌گینس با ملکه حضور داشته اند.

یک سخنگوی حزب شین فین گفت که آقای مک‌گینس به ملکه بریتانیا گفته است ایجاد شرایط صلح و آرامش به رهبری قوی و هوشمندانه نیاز دارد و درد و رنج قربانیان خشونتها در ایرلند شمالی باید به رسمیت شناخته شود.

شین فین، به عنوان یک حزب سیاسی جمهوری خواه به دنبال جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا و پیوستن آن به جمهوری ایرلند است.

ملکه بریتانیا سال گذشته برای اولین بار از جمهوری ایرلند دیدار کرد و آن سفر سبب تغییری در جهتگیری روابط دو کشور شده است؛ این تغییر به گفته رییس جمهور ایرلند "قدم مهم دیگری در راه آشتی و تفاهم" تلقی می شود.

مارک سیمپسون، خبرنگار بی بی سی در ایرلند شمالی، گفته است که ملاقات آقای مک‌گینس با ملکه بریتانیا ممکن است از یک سو حزب شین فین را نزد گروههایی از مردم ایرلند شمالی محبوبتر کند، اما همچنین امکان دارد که جمهوریخواهان را نیز به همان میزان آزرده کند.

ارتش جمهوریخواه ایرلند همچنان خواهان وحدت و یکپارچگی ایرلند است اما با وجود مشارکت شین فین - شاخه سیاسی ارتش جمهوریخواه - در دولت محلی ایرلند شمالی، این سازمان توسل به روشهای خشونت آمیز برای رسیدن به اهداف سیاسی خود را کنار گذاشته است.