تلاش کاراجیچ برای رفع اتهامات ارتکاب جنایات جنگی ناکام ماند

حق نشر عکس AP
Image caption علاوه بر کشتار سربرنیتسا، گروگان گیری کارکنان سازمان ملل متحد در بوسنی و همچنین کشتار غیر نظامیان در شهر سارایوو، پایتخت بوسنی، در پرونده رادوان کاراجیچ قرار دارند

رادوان کاراجیچ، رهبر پیشین صربهای بوسنی که متهم به ارتکاب جنایات جنگی است، در تلاش برای رفع اتهام از خود در دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق ناموفق بوده است.

با این حال، او از یک مورد اتهام به نسل کشی رفع اتهام شد اما اتهام دوم نسل کشی که مربوط به کشتار حدود ۸۰۰۰ مرد و پسر بچه مسلمان بوسنیایی در شهر سربرنیتسا بوده است، همچنان پا برجاست.

به گفته قضات، دلیل رفع اتهام از یک مورد نسل کشی، ناتوانی دادستانان در ارائه شواهد و مدارک کافی بوده است.

کاراجیچ که در طول دهه ۱۹۹۰ و در جنگ داخلی در بوسنی رهبر سیاسی صربهای آن کشور بود، به دلیل دادن دستور اقدام به جنایات جنگی توسط صربها، تحت محاکمه قرار دارد. او هر یازده مورد اتهام ارتکاب نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را انکار کرده است.

علاوه بر کشتار سربرنیتسا، گروگان گیری کارکنان سازمان ملل متحد در بوسنی و همچنین کشتار غیر نظامیان در شهر سارایوو، پایتخت بوسنی، در پرونده رادوان کاراجیچ قرار دارد.

دوازده هزار نفر در طول ۴۴ ماه محاصره سارایوو توسط صربها کشته شدند.

ادعاهای کاراجیچ مبنی بر این که او خبر نداشت اوضاع واقعی چگونه است، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت چون دادستانان نشان دادند که او هم به وسیله مکالمات تلفنی و هم جلسات حضوری از همه مسائل آگاه بوده و در تصمیمات مشارکت داشته است.

جلسات دادگاه کاراجیچ در ماه اکتبر از سرگرفته خواهد شد.

او در سال ۲۰۰۸ پس از سیزده سال زندگی مخفیانه شناسایی و بازداشت شد.

مطالب مرتبط