پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اینترنت

اینترنت چه تغییری در مناسبات انسانی ایجاد کرده است؟ ظهور دنیای مجازی، چه مشکلاتی را از میان برداشته و چه چالش هایی پیش روی بشر قرار داده است؟

حدود صد و پنجاه سال پیش یکی از شیفتگان علم و فن، در توصیف تلگراف گفت با ظهور این رسانه هر فرد انسانی خواهد توانست با هر فرد دیگر در هر کجای دنیا حرف بزند. در این توصیف هیجانی دیده می شود که امروزه درمورد اینترنت هم جاری و ساری است. با این تفاوت که انقلابی که در نتیجه ی اینترنت ایجاد شده را کمتر کسی می تواند دست کم بگیرد و نیازی به گزافه گویی برای توصیف تاثیرات آن بر زندگی شخصی و اجتماعی نیست. مقایسه ی نسلی که با اینترنت بزرگ شده با نسل های پیش از آن، تردید در مورد تاثیر عمیق آن را از میان بر می دارد. آنچه که مایه ی تردید است کیفیت این تاثیر و سویه های گاه متناقض آن است تا آنجا که این سوال که آیا بشر دچار اینترنت شده حالا دیگر سوال چندان بیجایی به نظر نمی رسد. در جواب این سوال اغلب گفته می شود اینترنت ابزاری است که باید صحیح از آن استفاده کرد اما آنچه در بافت اجتماعی جوامع مدرن می بینیم این است که اینترنت تا حد زیادی نحوه ی استفاده از خود را هم دیکته می کند. ولی آیا این نگرانی ها مشابه نگرانی هایی نیست که هر فن آوری جدیدی ایجاد کرده و آیا اینترنت بیش از آنکه عامل دلشوره باشد عامل امیدواری نیست؟

از مهمان های برنامه می پرسیم، آیا اینترنت در درون خود امکانات حل مسائلی که ایجاد کرده را ندارد؟

در پنل اول غلام خیابانی استاد رسانه ها و عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه ی علم به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم، طوبی زکی پور و هومن مقراضی پاسخ می دهند.