امتحان کسب تابعیت و اقامت در بریتانیا تغییر می‌کند

حق نشر عکس PA
Image caption وزیر کشور قصد دارد امتحان کتبی مربوط به اعطای تابعیت این کشور را تغییر دهد. حفظ کردن بخش اول سرود ملی بریتانیا یکی از شروط تابعیت خواهد بود

گزارش شده است که تریزا می، وزیر کشور بریتانیا، قصد دارد امتحان کتبی مربوط به اعطای تابعیت و اقامت در این کشور را تغییر دهد.

امتحان "زندگی در بریتانیا" ابتدا در سال ۲۰۰۵ برای داوطلبان کسب تابعیت بریتانیایی در نظر گرفته شد و در حال حاضر از داوطلبان اقامت در بریتانیا هم گرفته می شود.

روزنامه ساندی تایمز نوشته است کتاب جدیدی که سوالات امتحانی از میان مطالب آن انتخاب خواهد شد بر نقش تاریخی مسیحیت در بریتانیا تاکید پر رنگتری خواهد داشت.

کتاب جدید همچنین میزان توجه به مسائل عملی مربوط به زندگی روزمره در بریتانیا را خواهد کاست و در عوض بر دانش تاریخی و دستاوردهای این کشور تاکید خواهد کرد.

ساندی تایمز می نویسد که شرط دیگر اعطای تابعیت، حفظ کردن بخش اول سرود ملی بریتانیا توسط داوطلبان کسب تابعیت است.

بخشهایی از امتحان که مربوط به چگونگی دریافت کمکهای مالی دولتی و همچنین حقوق بشر بوده اند نیز حذف خواهند شد.

به جای آن، مهاجران داوطلب شهروندی و اقامت ناچار خواهند شد در خصوص وقایعی چون جنگ دریایی ترافالگار و فرماندهان نظامی چون دوک ولینگتون (فاتح بریتانیایی نبرد واترلو در بلژیک) اطلاعات کسب کنند و در باره شخصیتهای تاریخی و فرهنگی مثل شکسپیر و بایرون مطالعه کنند.

قرار است که کتاب امتحانی جدید در پاییز سال جاری منتشر شود. سوالات امتحان شهروندی از میان مطالب این کتاب انتخاب خواهند شد و مدت امتحان ۴۵ دقیقه خواهد بود.

یک مقام وزارت کشور بریتانیا گفته است که کتاب جدید از تاکید بر حقوق مردم و اطلاعات عملی مورد نیاز آنها خواهد کاست و در عوض بر مسئولیتهای آنها به عنوان شهروند و داشتن دانشی عمیقتر از تاریخ بریتانیا تاکید خواهد کرد.

مطالب مرتبط