آیا حکومت سوریه از درون فرو خواهد پاشید؟

حق نشر عکس AFP

انفجار در دبیرخانه شورای امنیت ملی سوریه در دمشق، پایتخت این کشور، تحولی نمادین در تلاش برای سرنگونی حکومت بشار اسد به شمار می رود.

اینکه یک بمب گذار توانسته است یکی از مهمترین اهداف امنیتی کشور را مورد حمله قرار دهد، توانایی دولت در محافظت از اعضایش را شدیدا زیر سوال می برد.

این موضوع همچنین به تردیدهایی در توانایی نیروهای بشار اسد در محافظت از مرزهای این کشور دامن زده است.

در حالی که پیوستن اعضای ارشد ارتش سوریه به صف مخالفان ادامه دارد بسیاری از تحلیل گران این سوال را مطرح می کنند که آیا حکومت سوریه از درون فرو‌خواهد پاشید؟

در حالی که ارتش با استفاده از سلاح های سنگین، توپخانه و نیروی هوایی دارای تسلط قابل توجهی است، نشانه های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه قدرت و تسلط نیروهای زمینی سوریه تا این اندازه چشمگیر نیست.

هواداران رئیس جمهوری سوریه که شیعه علوی هستند، جایی برای فرار ندارند و این امر به نگرانی هایی دامن زده مبنی بر ادامه خشونت های فرقه ای در سوریه حتی در صورت برکناری بشار اسد.

مطالب مرتبط