قتل رئیس بخش امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption ژنرال نظراف به بیمارستان شهر خاروغ منتقل می‌شود و از جراهات سنگین جان خود را از دست می‌دهد

رئیس بخش کمیته امنیت ملّی ولایت بدخشان تاجیکستان به قتل رسیده است.

هرچند این خبر از سوی مقامات رسمی تاجیکستان تأیید نشده است، ولی به گفته منابع آگاه، عبدالله‌ نظراف، بعد از ظهر روز شنبه 21 ژوئیه در مسیر خاروغ-اشکاشیم کشته شده است.

گفته می‌شود، خودروی که در آن ژنرال نظراف بوده است، از سوی چند فرد نامعلوم متوقف شده و سپس این افراد نظراف را از ماشین پیاده کرده و به او چاقو می‌زنند.

ژنرال نظراف به بیمارستان شهر خاروغ منتقل می‌شود و از جراهات سنگین جان خود را از دست می‌دهد.

یک منبع، از جمله کارمندان بخش امنیت ملی ولایت بدخشان تاجیکستان که از بردن نامش خودداری کرد، می‌گوید که عبدالله‌ نظراف را در سفر به شهرستان اشکاشیم عده‌ای از کارمندان امنیتی همراهی می‌کرده‌اند.

ولی سؤال مطرح این است که چرا در وضعیتی که خطر به جان این مقام تهدید می‌کرده است، آنها نتوانسته‌اند از او دفاع بکنند. هنوز مشخص نیست که انگیزه‌های این قتل چه بوده و مقصران قتل ژنرال نظراف کی ها بوده‌اند.

ژنرال عبدالله‌ نظراف از حدود سه سال پیش ریاست بخش کمیته امنیت ملّی ولایت بدخشان تاجیکستان را بر عهده گرفت. او قبلاً معاونت رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان را بر عهده داشت و همچنین رئیس بخش امنیت ملی در ولایت سغد بود.

هنگامی که گزارش تهیه می‌شد، مقامات رسمی دولت تاجیکستان واکنشی در مورد قتل عبدالله‌ نظراف نکرده بودند.