رضايت مخالفان بشار اسد به 'راه حل يمنى'

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه حق نشر عکس AFP
Image caption شورای ملی سوریه با كناره گيرى بشار اسد و سپردن اختيارات او به يكى از افراد درون نظام به همان شيوه اى كه در يمن رخ داد موافقت کرده است

شوراى ملى سوريه، مهمترين گروه مخالف نظام بشار اسد، اعلام كرد كه با "راه حل يمنى" براى پايان دادن به بحران در سوريه موافق است.

راه حل يمنى، طرحى است كه با ابتكار دولتهاى عرب حاشيه خليج فارس به ناآرامی‌ها و تظاهرات يمن پايان داد و بنابر آن، على عبدالله صالح رئيس جمهور يمن با دريافت مصونيت از پيگرد قانونى از قدرت كناره گرفت اما حكومت او براى انتقال قدرت پا بر جا باقى ماند و دولتى انتقالى تشكيل داد كه عمدتاً از افراد داخل نظام با مشاركت برخى از مخالفان شكل گرفت.

جورج صبرا، سخنگوى شوراى ملى سوريه به خبرگزارى فرانسه گفته كه اين شورا با كناره گيرى بشار اسد و سپردن اختيارات او به يكى از افراد درون نظام به همان شيوه اى كه در يمن رخ داد راضى است.

او افزود كه سوريه پر از شخصيتهاى ميهن پرست حتى ميان افراد داخل نظام و افسران ارتش است كه مى توانند نقش انتقال قدرت را ايفا كنند.

آقاى صبرا با اين حال تأكيد كرده كه دليل موافقت با چنين طرحى، اولويت دادن به پايان كشتار خونريزى است وگرنه محاكمه بشار اسد حقى قانونى است كه هيچ كس نمى تواند شهروندان سورى را از آن محروم كند.

موضع تازه شوراى ملى سوريه يك روز پس از نشست وزيران خارجه دولتهاى عضو اتحاديه عرب در قطر اتخاذ مى شود كه در آن از بشار اسد خواسته شد فوراً از قدرت كناره بگيرد، هرچند دولتهاى عراق و الجزاير حاضر به تأييد اين خواسته نشدند.

وزيرخارجه قطر در نشست ديروز از مخالفان بشار اسد خواست هر چه زودتر دولتى انتقالى تشكيل دهند، پيشتر نيز وزير خارجه فرانسه همين درخواست را با مخالفان بشار اسد مطرح كرده و خواهان همبستگى ميان آنان شده بود.

حق نشر عکس BBC World Service

مطالب مرتبط