پیرمردی در اسفره به صورت قاضی اسید پاشید

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption برای بار نخست است که در تاجیکستان به صورت قاضی دادگاه اسید پاش می‌دهند

یک مرد ۸۰ ساله در اسفره به روی قاضی در دادگاه محلی به نشان اعتراض اسید پاشیده است.

عبدالحمید دوران‌اف، قاضی دادگاه اسفره، با جراحت‌های سنگین در بیمارستان تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. گفته می‌شود که پوست چهره آقای دوران‌اف از اسید سوخته و او یک چشم خود را از دست داده است.

فیض‌النساء واحداوا، حقوقدان از ولایت سغد، این خبر را تأیید کرد و گفت که این مرد ۸۰ ساله زین‌العابدین جوره‌اف نام دارد که در چند سال اخیر برای حفظ مالکیت خود بر منزلش درگیر قضیه دادگاهی بوده است.

در سال ۲۰۰۳، دادگاه اسفره با صدور حکمی قانونی بودن حق مالکیت او بر منزلش را ثابت کرده است. گفته می‌شود این مسکن به آقای جوره‌اف از پدرش به میراث مانده بود.

ولی در سال جاری یکی از پیوندان آقای جوره‌اف دوباره به دادگاه شکایت برده و دلایلی پیش آورده است که او نیز بر این منزل حق مالکیت دارد.

عبدالحمید دوران‌اف، قاضی دادگاه اسفره، اخیراً با صدور حکمی به این شکایت پاسخ مثبت داده است. آقای جوره‌اف به دادگاه‌های دیگر مراجعه کرده و نتوانسته است پیروز‌ شود.

خانم واحداوا می‌گوید که روز شنبه ۲۱ ژانویه آقای جوره‌اف که با خود ظرفی از اسید داشته، وارد ساختمان دادگاه شهر اسفره شده است. معمولاً، روزهای شنبه ساکنان به دادگاه کمتر مراجعه می‌کنند و قضات مشغول تهیه اسناد هستند.

آقای جوره‌اف وارد دفتر کار عبدالحمید دوران‌اف شده و به روی قاضی اسید را پاشیده است.

منابع دادگاه شهر اسفره می‌گویند که فعلاً آقای جوره‌اف بازداشت شده و علیه وی پرونده جنایی به اتهام سوءقصد به قاضی باز شده است.

برای بار نخست است که در ولایت سغد یک فرد ناراضی از حکم دادگاه به قاضی حمله کرده و به صورت وی اسید می‌پاشد. در تاجیکستان چنین حادثه‌ای بی‌سابقه است.

هنوز نتایج بازرسی این قضیه معلوم نیست و کسی نمی‌داند که وضعیت روانی پیرمردی که به صورت قاضی اسید پاشید، به هنگام حادثه چگونه بود.

اما خانم واحداوا معتقد است که چنین نحوه برخورد با قاضی از سوی افرادی که درگیر قضیه‌های دادگاهی هستند، بیانگر نارضایتی افراد نسبت به سیستم قضایی است.

وی افزود: "صبر مردم از دست رفته و آن‌ها دیگر به عدالت دادگاهی اعتماد ندارند و به این دلیل به چنین عمل دست می‌زنند. این نشان اعتراض مردم به نظام دادگاهی در تاجیکستان است."

موضوع عدالت دادگاهی در تاجیکستان طی سال‌های اخیر به موضوع داغی در جامعه تبدیل یافته است. رسانه‌ها پیوسته نامه‌های شهروندان به رئیس جمهور در باره احکام "بی‌عدالتانی" دادگاه ها را منتشر می‌کنند.

از سوی دیگر، قضایای دادگاهی در رابطه با حق مالکیت بر منزل یا میراث والدان در تاجیکستان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. منابع دادگاهی می‌گویند که بحث‌های مربوط به زمین و منزل بیشترین قضایای دادگاهی را تشکیل می‌دهند.