نپال زنان زیر سی سال را از کار در کشورهای حاشیه خلیج فارس منع کرد

دولت نپال می گوید زنان زیر سی سال را از کار کردن در کشورهای خاورمیانه منع کرده است.

اقدام دولت نپال پس از آن صورت می گیرد که نگرانی هایی از سوء استفاده از زنان نپالی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس استخدام می شوند، مطرح شد. غالب شکایاتی که زنان نپالی مطرح می کنند، سوء استفاده‌های جنسی و جسمی، شرایط بد زندگی و عدم پرداخت حقوق است.

دولت نپال هجده ماه پیش و پس از دوازده سال ممنوعیت اعزام زنان برای کار در این کشورها، اجازه داد تا زنان نپالی برای کار به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بروند.

ممنوعیت دوازده ساله نپال پس از آن وضع شد که یک زن جوان که در کویت کار می کرد، مورد آزار و اذیت قرار گرفت و خودکشی کرد که موجب بروز موجی از اعتراضات در نپال شد.

زنان نپالی از سال ۲۰۱۰ به این سو مجاز شده بودند که برای کار به عربستان، کویت، امارات عربی متحده و قطر بروند.

روزانه به طور متوسط هزار نفر برای کار در این کشورها به عنوان خدمتکار، از نپال خارج می شوند.

تخمین زده شده که بیش از ۲۰۰ هزار زن نپالی در این کشورها کار می کنند.

سفارتخانه های نپال در این کشورها می گویند که آنها به طور مکرر با درخواست هایی از سوی این زنان رو به رو شده اند که پس از آنکه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند، به این سفارتخانه ها پناه برده اند.