'پلیس نروژ می توانست زودتر جلوی برویک را بگیرد'

حق نشر عکس Reuters
Image caption آندرز بریویک به کشتن ۷۷ نفر و مجروح کردن ۲۴۰ نفر دیگر در جریان بمبگذاری در مرکز اسلو و کشودن آتش بر یک اردوگاه جوانان در جزیره یوتویا اعتراف کرده است

به موجب یک گزارش رسمی منتشر شده در نروژ، پلیس آن کشور می توانست از بمبگذاری در مرکز اسلو، پایتخت، جلوگیری کند و آندرس برویک، بمب گذار و قاتل، را سریعتر بازداشت کند.

گزارش هیات تحقیق مستقل می نویسد کشتاری که او در جزیره یوتویا در نزدیکی اسلو، انجام داد می توانست با اقدام به موقع پلیس سریعتر پایان یابد.

آندرس برویک به کشتن ۷۷ نفر و مجروح کردن ۲۴۰ نفر دیگر در جریان بمبگذاری در مرکز اسلو و گشودن آتش بر یک اردوگاه جوانان در جزیره یوتویا اعتراف کرده است.

پلیس به دلیل تعلل در رسیدن به جزیره یوتویا مورد انتقاد قرار گرفته است.

دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات بریویک قرار است که روز ۲۴ اوت نظر خود را در خصوص مجرمیت وی اعلام کند. او گفته است کشتار را به دلیل جلوگیری از نفوذ مسلمانان و گسترش اسلام در نروژ انجام داده است.

او حزب حاکم کارگر را به ترویج فرهنگهای گوناگون و به خطر انداختن هویت ملی نروژ متهم کرده است.

گزارش هیات تحقیق مستقل ۳۱ توصیه انجام داده است اما موضوعات تکان دهنده این موارد هستند که:

  • اگر حتی مقررات امنیتی موجود مورد توجه قرار گرفته بودند، از حمله به ساختمانهای دولت در مرکز اسلو و انفجار بمب در مقابل آنها جلوگیری می شد.
  • عملیات سریعتر پلیس ممکن بوده است و می توانست از جوانان در جزیره یوتویا حفاظت کند.
  • دولت باید بعد از حملات آندرس بریویک اقدامات امنیتی و اضطراری بیشتری را اعمال می کرد

گزارش هیات تحقیق که در ۴۸۲ صفحه تنظیم شده، سوال کرده که چرا خیابان محل ساختمان نخست وزیری آن گونه که هفت سال قبل توصیه شده بود بسته نشد؟

این گزارش می افزاید که ده دقیقه پس از انفجار بمب در مرکز اسلو یک عابر با تلفن زدن به پلیس گزارش خوب و دقیقی از لباس و مشخصات فردی را داد که مسلح بوده و لباس ویژه بر تن داشته است.

پلیس برای دو ساعت تعلل کرد و با تاخیر به پیگیری این گزارش شاهد عینی پرداخت.

پلیس همچنین به دلیل عدم استفاده از هلیکوپتر برای رسیدن به جزیره یوتویا مورد انتقاد قرار گرفته است. پلیس نیم ساعت پس از آغاز کشتارها در جزیره به ساحل دریاچه رسید اما ۳۵ دقیقه در ساحل ماند تا بتواندقایقی پیدا کند که با آن به جزیره برسد.

یک تیم نیروی ویژه هم که ۱۴ دقیقه دیرتر رسید باز ناچار شد دو قایق پیدا کند تا آعضای تیم را به جزیره ببرد.

پنج قاضی پرونده برویک هنگام اعلام رای بر وضعیت روانی او نیز نظر خواهند داد. بر اساس نظر آنها بریویک یا زندانی خواهد شد و یا به تیمارستان فرستاده خواهد شد.

مطالب مرتبط