پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تبعیض شغلی به دلیل اعتقادات دینی

چهار مسیحی بریتانیایی علیه آنچه «تبعیض شغلی به دلیل اعتقادات دینی» خوانده‌اند به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کرده اند. دادگاه حالا باید تصمیم بگیرد که آیا این افراد می توانند به رغم خط مشی کارفرمای خود، سر کار برگردند .پیشتر، شکایت این چهار نفر در مراجع رسیدگی به اختلاف کارفرما و کارمند به جایی نرسیده بود.جلسه رسیدگی دادگاه حقوق بشر اروپا به این پرونده ها ممکن است هفته ها طول بکشد.مهین شفائی گزارش می دهد.