پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی سازمان محیط زیستی از خوگرفتن کودکان به کامپیوتر

الک دولک، گرگم به هوا، قایم موشک.....آیا این بازی های کودکانه را می شود در آی پد، لپ تاپ و اکس باکس پیدا کرد؟ آیا وقتی کودک، صفحه نوت پدی را فشار می دهد به اندازه بازی با خاک و شن، برایش مفید است؟ خو گرفتن کودکان با فناوری آنقدر زیاد شده که حتی سازندگان وسایل سرگرمی پیشرفته را هم نگران کرده. مهرزاد کهن روز گزارش می دهد