انتخابات استان کبک کانادا: پرهیز از افراط گرایی

به روز شده:  10:22 گرينويچ - 09 سپتامبر 2012 - 19 شهریور 1391

هر چند که انتخاب خانم پولین مروا به عنوان اولین نخست وزیر زن نقطه عطفی در تاریخ کبک به شمار می رود، اما ناتوانی حزب او در کسب اکثریت آرا در پارلمان، تحقق وعده های انتخاباتی وی را با مشکلات جدی مواجه ساخته و پیشبرد اهداف بلندپروازانه او را در ابهام جدی فرو برده است

روز چهارم سپتامبر، ۷۵ درصد واجدین شرایط رای دادن در استان کبک کانادا به پای صندوق رای رفته و دولت جدید خود را انتخاب کردند. میزان مشارکت مردم در انتخابات قبلی (سال ۲۰۰۸) تنها حدود ۵۸ درصد بود.

در طی ۹ ماه گذشته، جامعه کبک شاهد تحولات سیاسی کم سابقه ای در تاریخ خود بوده که منجر به برگزاری انتخابات زودرس در این استان شد.

دولت لیبرال که طی نه سال گذشته تصدی امور را بر عهده داشت، در سال اخیر با چالش های بسیار جدی روبرو شد. اتهام سوء استفاده های مالی در مناقصه های دولتی، تظاهرات مستمر دانشجویی به علت افزایش هزینه های تحصیلی در تابستان امسال و شیوه مدیریتِ دولتی در خصوص منابع طبیعی باعث افزایش نارضایتی در سطح جامعه شده است.

با شدت گرفتن نیاز به تغییر در جامعه، دولت برای ادامه سیاست های خود نیازمند رای اعتماد مجدد مردم بود.

پیش از انتخابات، پیش بینی می شد که دولت لیبرال بازنده بزرگ این انتخابات باشد و جامعه به برنامه ها و ارزش های آن رای مثبت ندهد. حزب جدایی طلب کبک با بدست آوردن ۵۴ کرسی از ۱۲۵ کرسی پارلمان موفق به تشکیل دولت اقلیت شد و حزب فدرالیست لیبرال ۵۰ کرسی و حزب فدرالیست راست گرای 'ائتلاف برای آینده کبک' ۱۹ کرسی به دست آورد و نهایتا" حزب جدایی طلب و چپ گرای 'همبستگی کبک' ۲ کرسی را کسب کرد.

با این که دولت لیبرال با شکست مواجه شد، ولی آن تحول بزرگی را که انتظارش می رفت، محقق نشد. زیرا هر چند که انتخاب خانم پولین مروا به عنوان اولین نخست وزیر زن نقطه عطفی در تاریخ کبک به شمار می رود، اما ناتوانی حزب او در کسب اکثریت آرا در پارلمان، تحقق وعده های انتخاباتی وی را با مشکلات جدی مواجه ساخته و پیشبرد اهداف بلندپروازانه او را در ابهام جدی فرو برده است.

اکنون مشخص شده که شعارهای جدایی طلبانه حزب کبک دغدغه اکثریت مردم نیست، حتی در نظرسنجی که از طرف یک نهاد مستقل صورت گرفته حمایت از جنبش استقلال طلبی در پایین ترین سطح خود در طی سالیان اخیر در کبک (یعنی ۲۹ درصد) می باشد.

به نظر می رسد ناکامی حزب کبک در بدست آوردن اکثریت آرا با وجود عدم محبوبیت بی سابقه حزب لیبرال، ناشی از عدم انسجام سیاست های اعلام شده حزب کبک در قبال مشکلات اقتصادی، اتخاذ مواضع متضاد در مواجهه با اعتصابات دانشجویی و همچنین فقدان شفافیت در خصوص مسائل هویتی از سوی این حزب باشد.

تعدادی از کارشناسان، انتخابات اخیر را محک مناسبی برای رفتارشناسی سیاسی مردم کبک می دانند. نتایج انتخابات از وجوه مختلف نشانگر دوراندیشی سیاسی مردمان این استان - علی رغمِ فضایِ هیجان زده انتخاباتی بوجود آمده - بود. همچنین این انتخابات حاوی پیام های مهمی از طرف مردم برای کنشگران سیاسی کبک بود.

به نظر می رسید که در جریان کارزار انتخاباتی، مردم کبک در مقابل دو گزینه قرار گرفته بودند: گزینه اول، رای اعتماد مجدد به دولتی که ۹ سال تصدی امور را برعهده داشته و خود را مدعی برقراری نظم، رفاه و صلح اجتماعی می دانست، درحالیکه در تحققِ بخشی از آنها ناکام بود؛ و گزینه دوم، اعطای رای اکثریت به حزب کبک و حذفِ کامل و نسنجیده دولت لیبرال. رای بالا به حزب جدایی طلب کبک می توانست به سبب متناقض بودن برنامه های اعلام شده آن، تبعات پیش بینی نشده ای را به همراه داشته باشد. این برنامه ها به طور افراط گونه ای تنظیم شده بودند زیرا این حزب می خواست در صورت برخورداری از اکثریت، جدایی ایالت وسیع کبک از کانادا را به همه پرسی بگذارد، مالیات های حوزه بهداشت و درمان اقشار کم درآمد را بدون تعیین منابع جایگزین تقلیل دهد و سیاست های محدود کننده هویتی و زبانی را تشدید کند.

ولی جامعه کبک با استفاده از ابزارهای دموکراتیک راه سومی را در پیش گرفت. نیاز به تغییر را با انتخاب دولت اقلیت تحقق بخشید و در عین حال با انتخاب ۵۰ نماینده از حزب لیبرال (اختلاف کمتر از یک درصد آرا نسبت به دولت منتخب) و ۱۹ نماینده حزب راستگرای ائتلاف بعنوان اپوزیسیون اول و دوم، عزم خود را برای ادامه اصلاحات گام به گام و پرهیز از هرگونه ماجراجویی سیاسی نشان داد.

پرسشی که اکنون در ذهن بسیاری از صاحبنظران مطرح گردیده، این است که ترکیب جدید پارلمان کبک و مشکلاتی که دولت اقلیت منتخب برای احقاق اهدافش با آن مواجه است، منجر به سقوط زود هنگام و برگزاری انتخابات مجدد می شود یا نه؟

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.