بررسی پرونده حق ازدواج همجنسگرایان در دیوان عالی آمریکا

موافقان حق ازدواج همجنسگرایان
Image caption موافقان و مخالفان حق ازدواج همجنسگرایان در برابر دیوان عالی تجمع کردند

قضات دیوان عالی آمریکا روز سه شنبه بررسی مطابقت قانون منع ازدواج همجنسگرایان در کالیفرنیا با قانون اساسی آمریکا را آغاز کردند.

آنها در این روز از طرفین دعوی درباره معنی ازدواج، مثلا اینکه آیا باید فقط محدود به وصلت میان یک زن و یک مرد باشد و همچنین نقش دولت در تعریف آن پرسش کردند.

طرح ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در سال ۲۰۰۸ مستقیما طی یک همه پرسی، همزمان با انتخابات عمومی، در ایالت کالیفرنیا به تصویب رسید.

هواداران این ممنوعیت می گویند که مساله باید به طور جداگانه توسط هر ایالت حل و فصل شود.

نظرسنجی های اخیر حاکی از افزایش سریع حمایت عمومی از حق ازدواج همجنسگرایان است.

روز سه شنبه درحالی که وکلای دو طرف این اختلاف در دیوان عالی در واشنگتن حاضر شده بودند، قضات ابتدا در این مورد سوال کردند که آیا سازمان ترتیب دهنده "طرح هشت" در کالیفرنیا دایر بر ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان از موقعیت حقوقی برای طرح آن در برابر دیوان عالی برخوردار است یا نه.

آن طرح توسط یک سازمان خصوصی روی برگه رای گذاشته شد اما دولت ایالتی کالیفرنیا از دفاع از آن در دادگاه های فدرال خودداری کرد.

جان رابرتس رئیس دیوان عالی گفت: "فکر نمی کنم هرگز چنین اجازه ای داده باشیم."

اگر قضات حکم بدهند که حامیان این ممنوعیت از چنین موقعیتی برخوردار نیستند، این قانون در کالیفرنیا لغو خواهد شد اما قوانین ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در چندین ایالت دیگر به قوت خود باقی می ماند.

علت این است که سایر دادگاه های فدرال قبلا حکم به غیرقانونی بودن "طرح هشت" در کالیفرنیا داده اند.

مساله تولید مثل

قضات دیوان عالی همچنین در این مورد سوال کردند که آیا توانایی تولیدمثل بخشی حیاتی از تعریف ازدواج هست یا نه.

چارلز کوپر از وکلای مدافع این ممنوعیت گفت که تولیدمثل و داشتن فرزند از اصولی است که ایالات را به حمایت از کانون ازدواج ترغیب می کند اما قاضی استفن بریر در پاسخ گفت که "خیلی از مردم هستند که ازدواج می کنند بی آنکه بتوانند بچه دار شوند."

روت بیدر گینزبرگ دیگر قاضی دیوان عالی به پرونده ای که قبلا در این دادگاه بررسی شده اشاره کرد که طی آن قضات حکم داده اند که زندانیان حق ازدواج دارند درحالی که ممکن است دولت مانع تولیدمثل آنها شود.

قاضی آنتونی کندی که از قاضی های محافظه کار دیوان عالی است اما در موارد متعددی با قضات لیبرال هم رای شده اشاره کرد که "طرح هشت" در کالیفرنیا فرزندان زوج های همجنس را "دچار صدمات آنی حقوقی" می کند.

اما او همچنین گفت نگران است که دادگاه با موضع گیری در مورد مساله وارد "محیطی ناشناخته" شود.

جان رابرتس رئیس دیوان عالی گفت مطمئن نیست که ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان به معنی محروم کردن آنها از حقوقشان است، و قاضی سونیا سوتومایور از آقای کوپر پرسید ازدواج همجنسگرایان چه ضرری مدافعان این ممنوعیت دارد.

دیوان عالی روز چهارشنبه بررسی یک پرونده دیگر در مورد ازدواج همجنسگرایان را شروع خواهد کرد؛ پرونده ای که در آن یک قانون فدرال که ازدواج را فقط پیوندی میان یک مرد و یک زن تعریف می کند به چالش گرفته شده است.

آن قانون به نام "قانون دفاع از ازدواج" که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد زوج های همجنس را که رسما ازدواج کرده باشند از مزایایی مثل تخفیف مالیاتی محروم می کند.

انتظار می رود که دیوان عالی تا ماه ژوئن در هر دو مورد حکم دهد.

هم اکنون نه ایالت آمریکا و ناحیه واشنگتن دی سی – که یک ایالت نیست – اجازه ازدواج همجنسگرایان را می دهند. هشت ایالت دیگر اجازه به اصطلاح "پیوند مدنی" میان همجنسگرایان را می دهند که تقریبا همه مزایای حقوقی ازدواج را شامل می شود.

نظرسنجی های اخیر نشان داده است که اکثریت مردم آمریکا اکنون تصور می کنند که ازدواج همجنسگرایان باید قانونی باشد.

مطالب مرتبط