شرایط آزادی موقت اسکار پیستوریوس تغییر یافت

دادگاه تجدید نظر در آفریقای جنوبی با درخواست وکلای مدافع اسکار پیستوریوس، دونده آفریقای جنوبی، برای تغییر در شرایط آزادی او با سپردن وثیقه موافقت کرده است.

اسکار پیستوریوس به اتهام قتل دوست دخترش تحت پیگرد است و وکلای مدافع این دونده آفریقای جنوبی خواسته بودند این چهره سرشناس و قهرمان المپیک و پارالمپیک در زمان آزادی با سپردن وثیقه بتواند به خانه خود برگردد، اجازه سفر داشته باشد و تا برگزاری جلسه بعدی دادگاه، از آزادی رفت و آمد برخوردار شود.

قاضی دادگاه رای داد که آقای پیستوریوس اجازه دارد تحت شرایطی از حق سفر برخودار شود.

دادستانی پرونده، اسکار پیستوریوس را به قتل عمد دوست دخترش متهم کرده و وکلای مدافع می کوشند اتهام او را به قتل غیرعمد تقلیل دهند.

در جلسه دادگاه تجدید نظر، وکلای مدافع گفتند که شرایط دشواری که دادگاه برای آزادی موقت موکلشان تعیین کرده ضرورت نداشته و در صورت لغو این شرایط هم خطر فرار اسکار پیستوریوس وجود ندارد.

دادگاه به منظور کنترل رفت و آمد اسکار پیستوریوس، او را تحت نظر یک مامور ناظر قرار داده بود و یکی از خواست های آقای پیستوریوس، لغو این نظارت بوده است.

او همچنین خواستار خاتمه آزمایش های اجباری شده بود که برای اندازه گیری میران مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر از او صورت می گیرد.

جلسه بعدی دادگاه رسیدگی به اتهام اسکار پیستوریوس روز ۴ ژوئن، حدود سه ماه دیگر برگزار خواهد شد.

بر اساس حکم قاضی دادگاه بدوی، اسکار پیستوریوس، ۲۶ ساله، گذرنامه خود را تحویل داد و از نزدیک شدن به خانه‌اش در پرتوریا، که محل وقوع قتل بوده، منع شده و حق ندارد با شاهدان پرونده تماس برقرار کند.

اسکار پیستوریوس اتهام قتل دوست دخترش، ریوا استین کمپ را رد می کند. او ادعا کرده است که خانم استیو کمپ را با یک دزد اشتباه گرفت و به سوی او شلیک کرد.

دادستان پرونده گفته بود که با درخواست تجدید نظر در شرایط آزادی موقت آقای پیستوریوس مخالفت خواهد کرد.

جلسه دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی به درخواست تغییر در شرایط آزادی موقت متهم دادگاه عالی در پرتوریا برگزار شد.

مطالب مرتبط